Prekių pristatymas bei grąžinimas

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekės pardavėjas yra UAB „Ginlora“, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 23G, LT- 78136 Šiauliai, juridinio asmens kodas: 245251710, PVM mokėtojo kodas: LT452517113, Tel. +370 650 64480, El. paštas: info@grinduarsenalas.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre („Pardavėjas“).
 2. Pardavėjas šiuo dokumentu patvirtina sudarytą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei išdėsto informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Šis dokumentas taip pat nustato prekių, įsigytų sudarius nuotolines sutartis, grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.

Pinigų grąžinimo garantija

 1. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekės priėmimo – perdavimo dienos (jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).
 2. Pinigų grąžinimo garantija Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to Pardavėjo.

Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės

 1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, šiame dokumente nustatyta pinigų grąžinimo, prekės taisymo, keitimo analogiška ar kita preke sąlygos ir tvarka.
 2. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.
 3. Komercinės prekės garantijos terminas yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią Pirkėjas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente, pridedamame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės priėmimo – perdavimo dienos.
 4. Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė taisoma, pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai vertinant proporcingą nusidėvėjimo laikotarpį. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
 5. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės priėmimo – perdavimo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.
 6. Pretenzijas dėl parduotų prekių paslėptų kokybės reikalavimų neatitikimo, užsakovas turi pateikti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pardavimo momento.
 7. Prieš pradedant darbus apdailos prekėmis (pvz. laminuota ar trisluoksne danga), patikrinti atspalvius ir išmatavimus, palyginti prekes iš skirtingų pakuočių, patikrinti kokybę. Pradėjus darbus, pretenzijos dėl anksčiau nurodytų trūkumų nepriimamos.
 8. UAB „Ginlora” informuoja Pirkėją, kad visos Parduotuvėse ar Nuotolinėje prekyboje parduodamos medinės grindys (parketas, Parketlentės, lentos) su laiku keičia spalvą. UAB „Ginlora” neatsako už medinių grindų išvaizdos pasikeitimą, kurį lemia medienos kaip natūralios medžiagos, tamsėjimas arba šviesėjimas.
 9. Pretenzijos dėl prekių, kurios nėra pirmos rūšies, nepriimamos.

Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

 1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą paštu savo aptarnavimo vadybininkui ar Sutartyje nurodytu adresu(taip pat elektroninio pašto adresu info@grinduarsenalas.lt, arba telefonu +370 650 64480). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. Šis 14(keturiolikos) dienų terminas negalioja jei produkcija jau užsakyta individualiu užsakymu klientui iš gamyklos sandėlio. Atsisakius individualiu užsakymu užsakytų prekių, užstatas negrąžinamas.
 2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą, arba paštu.

Pinigų grąžinimo, prekės taisymo,  keitimo analogiška arba kita preke sąlygos ir tvarka

 1. Prieš grąžinant prekes, būtina susisiekti su savo aptarnavimo vadybininku arba elektroniniu paštu info@grinduarsenalas.lt.dėl grąžinimo procedūros Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol sprendimas dėl prekės kokybės bus teigiamas vartotojo atžvilgiu ar atgaus prekę arba turės įrodymų, kad prekė jau perduota.
 2. Vadybininkas turi teisę nepriimti prekės, jei bendraujant su Pirkėju paaiškėja, jog Pirkėjas pažeidė 15 punkte išvardytus reikalavimus.
 3. Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad pagal šių Taisyklių reikalavimus grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama sandėlyje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Pirkėjui atgal. Vadybininkas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Pirkėjas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Pirkėjui ne nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo su pirkėju dėl prekės perdavimo būdo dienos ir pasibaigus šiam terminui tokia prekė yra sunaikinama. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal šias Taisykles, transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

 1. Jei Pirkėjas už prekę moka Pardavėjui avansu visą prekės kainą per internetinį banką, prekės pristatymas reiškia, kad už prekę sumokėta – tokiu atveju Pirkėjas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą atsiėmimo ar pristatymo vietoje. Už prekę mokant ne avansu, o grynaisiais pinigais pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.
 2. Prekę pristato UAB „Ginlora“ Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: jei buvo pasirinktas pristatymo pasiūlymas; jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir pasirinko apmokėti už užsakymą pristatymo metu.
 3. Taip pat jei Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą per internetinį banką, prekė pristatoma, Pirkėjo pasirinkimu, arba Pirkėjo nurodytu adresu, arba į Pirkėjo pasirinktą parduotuvę. Prekių pristatymo kaina pirkėjo nurodytu adresu priklauso nuo prekių kiekio ir yra pridedama prie bendros užsakymo kainos. Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka Pirkėjas.
 4. Pirkėjas, gavęs pranešimą apie prekių pristatymą į UAB „Ginlora” sandėlį/parduotuvę, privalo atvykti per 15 dienų atsiimti prekes arba atskiru šalių susitarimu, prekes užsakovui pristato pardavėjas. 15 dienų po atvežimo prekės sandėliuojamos nemokamai.
 5. Per 15 dienų pirkėjui neatsiėmus parvežtų prekių, užsakovas atlygina prekių saugojimo UAB „Ginlora” sandėliavimo vietoje išlaidas, jas apskaičiuojant po 5,00 Eur už 1 m² sandėliavimo ploto per mėnesį jei nebuvo susitarta kitaip.
 6. Atsiimant užsakytas prekes, būtina turėti pirkimo – pardavimo sutartį bei įmokos ar apmokėjimo dokumentą.
 7. Prekių pristatymas iš Lietuvos sandėlio trunka 2-7 d.d., o prekės iš gamyklos sandėlio pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip. Užsakymai iš gamyklos sandėlių dėl nenumatytų atvejų gali vėluoti papildomai 30 d.
 8. Užsakius prekių papildomai, atspalviai gali skirtis.
 9. Perkant telefonu, už prekę apmokama atsiimant užsakymą iš transporto vadybininko.
 10. Pretenzijas dėl prekių kiekio, kompletiškumo, išoriškai matomų kokybės trūkumų pirkėjas turi pateikti prekių priėmimo – perdavimo momentu. Vėliau pardavėjas turi teisę pretenzijas atmesti.
 11. Pasibaigus pinigų grąžinimo garantijos terminui, pirkėjui pageidaujant pardavėjas gali, bet neprivalo, savo sprendimu leisti pirkėjui grąžinti prekę, atitinkančią šių Taisyklių reikalavimus, ir grąžinti pirkėjui dalį už grąžinamą prekę sumokėtos sumos.
 12. Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje įpakavime prie produkto, ir / arba elektroninėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas grąžina prekes pinigų grąžinimo garantijos atvejais, Pirkėjas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas nurodo kitaip. Kilus klausimams, susisiekite su Administracija. Visada padėsime ir suteiksime reikiamą informaciją. Telefono numeris +370 650 64480.